Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand

Red menneskeliv:

  • Er der mennesker i øjeblikkelig fare, så red dem først! 
  • Advar og evakuér andre personer i fare 
  • Luk døre og vinduer (døre må ikke låses) 
  • Hvis det er en institutionen, der har dyr, skal disse naturligvis også reddes ud, hvis det er muligt

Alarmér:

  • Aktivér et evt. brandtryk
  • Alarmér 1-1-2
  • Lokale varslingsinstrukser iværksættes

Bekæmp ilden, hvis det er forsvarligt:

  • Sluk for evt. strøm hvis det er muligt
  • Begynd slukning med tilgængeligt slukningsudstyr

Kontakt brandvæsnet ved ankomst:
Fortæl:

  • Er der personer i bygningen? Evt. antal?
  • Hvor er ilden opstået og hvor brænder det?
     
  • At tage vare på børn og voksne, der har overværet ulykken. 
  • At tage vare på øvrige børn og gøre dem trygge. 
KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030