Beredskabsplan for Struer Kommune

Kompetenceudvikling og supervision

Der tilbydes beredskabsgruppen et opstartsmøde, som indeholder en grundlæggende drøftelse af beredskabsgruppens organisering, kompetencer og ansvar.

Der gives tilbud til beredskabsgruppens medlemmer, om undervisning i konflikthåndtering, konfliktløsning og førstehjælpskursus.

Der tilbydes efter behov supervision, som varetages 4 gange årligt af coach og psykoterapeut fra Mestring- og forebyggelsesindsatsen og i særlige tilfælde benyttes Struer Kommunes psykologordning.
 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030