Beredskabsplan for Struer Kommune

Krisestyring

Krisestyring 
Her finder du konkrete retningslinjer og hjælpeværktøjer til krisestyring sammen med Struer Kommunes overordnede planer på området.

Krisestab
For at håndtere en krise effektivt er det afgørende, at der hurtigst muligt etableres en effektiv krisestyringsledelse (her benævnt krisestab).

Under menupunktet ’Krisestab’ kan du se, hvordan en krisestab bliver aktiveret, og hvem der sidder med i den.

Vær opmærksom på, at en krisestab kan etableres på to niveauer afhængigt af krisens karakter og omfang.

Rollebaseret krisestyring
For at komme godt igennem en krise er det besluttet, at krisestyringsledelse i Struer Kommune benytter sig af rollebaseret krisestyring.

Det betyder kort og godt, at der er fem roller, der skal besættes i krisestaben. Hver af disse roller dækker et konkret ansvarsområde i en krisesituation. Formålet er, at det står klart, hvem der har ansvaret for hvad. Det giver det bedste overblik og den bedste opgaveløsning i en krisesituation, som kan være kompleks og til tider uoverskuelig. Læs mere om de fem roller.

I delplanerne for de enkelte centre kan du læse mere om, hvordan man lokalt forholder sig til rollebaseret krisestyring, herunder om rollerne er fordelt på forhånd, eller om de fordeles i den konkrete situation.

Krisekommunikation
Krisekommunikation en central del af ledelsen i en krisesituation. Under menupunktet om krisekommunikation finder du en særskilt plan, der retter sig mod den eller de, der udpeges som kommunikationsansvarlige i en given krise.

Overordnede Planer
Her finder du de overordnede dokumenter, som udgør rammen for beredskabsplanlægningen i Struer Kommune. I forhold til øvrige planer på hjemmesiden (delplaner og indsatsplaner) er de overordnede planer specielle, da de er lovkrævede samt skal godkendes i byrådet.

Det drejer sig om Politik for Fortsat Drift, Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen.

Dokumenterne indeholder en kombination af målsætninger, ansvarsområder og konkrete anvisninger på området. De konkrete anvisninger er trukket ud i de enkelte del- og indsatsplaner, så det er nemt for dig som medarbejder at finde den plan og dermed den hjælp, du har brug for

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030