Beredskabsplan for Struer Kommune

Kontakt

Telefonnumre til kommunen finder du her

Beredskabschefen, Nordvestjyllands Brandvæsen, telefon 4053 0030

Krisekommunikation
Kontakt kommunikationskonsulent Lisbeth Aaberg Kusk, mobil 40408007.

Kommunikationskonsulenten danner sammen med beredskabsdirektøren/kriseledelsen et overblik over kommunikationsopgavens omfang og organiserer på den baggrund arbejdet med krisekommunikationen. 

Gå til indsatsplan for krisekommunikation (link til siden omhandlende krisekommunikation)

Information om centrenes delplaner
Spørgsmål til delplaner skal rettes til centerchefen for det pågældende område:

Arbejdsmarked og Borgerservice
Børn og Familiecentret
Handicap, Social og Psykiatri
Intern Service
Kultur, Fritid og Lokalområder
Plan og Miljø
Skoler og Dagtilbud
Sundhed og Omsorg
Teknisk Drift og Anlæg
Turisme og events

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030