Beredskabsplan for Struer Kommune

Kritiske/alvorlige ulykker

Situation

Et eller flere børn er kommet alvorligt til skade, mens de er i vores varetægt – i skole, børnehave, vuggestue, på udflugt osv.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra ansatte eller andre børn
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2 og følg denne instruks
 • Den lokale leder alarmeres og kontakter  centerchefen.   

Opgaver 

 • At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne
 • At tage vare på børn og voksne, der har overværet ulykken
 • At tage vare på øvrige børn og gøre dem trygge. 

Handling

Straks 

 • Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og ring 1-1-2
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed
 • Informer nærmeste leder, som aktiverer krisestab
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger

Umiddelbart efter - resten af dagen 

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede
 • Sørg for den/de kriseramte for fortsat hjælp og ikke er alene
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog  
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv. 

Opfølgning 

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet 
 • Inddrag sikkerhedsorganisation 
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats
 • Den lokale leder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over
 • Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

 • Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen: 1-1-2 
 • Direktør Lotte Junker Pedersen: 
  21 19 13 68
 • Centerchef Jeannette Enevoldsen: 
  20 64 64 85
 • Faglig leder for dagtilbud Signe Valentin Bak:
  22 58 96 28
 • Faglig leder for skoler Helle Noer Jepsen: 
  20 81 01 05
 • Sekretær for skole og dagtilbud Britt Ravn:
  22 11 43 32
 • En repræsentant fra kommunikation:
  96 84 80 77

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

 • Krise- og psykisk førstehjælp til børn
 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Britt Ravn
Godkendt af centerchef Jeannette Enevoldsen den 09.11.23

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030