Beredskabsplan for Struer Kommune

Legionella i vandanlæg

Situation

Konstatering af legionelle i vandanlæg på skoler og plejecentre.

Alarmering

Ved første mistanke om forurenet vand i bygninger, kontaktes den tekniske serviceleder. Servicelederen vurderer problemet og inddragelse af beredskabslederen.
Beredskabslederen vurderer omfanget og indkalder kriseberedskabet.

Opgaver 

Kriseberedskabet igangsætter en kortlægning af systemet samt udarbejder en plan for udbedring og følger op med prøver indtil svaret er negativ.

Handling

Kriseberedskabet kortlægger omfang og orienterer de berørte. 

Ledelse og organisation  

Ved vandforurening på plejecentre, kontaktes Sundhed og Omsorg for vurdering af om deres krisestab skal indkaldes.

Ved vandforurening på skoler eller institutioner kontaktes Center for Skole og dagtilbud for vurdering af om deres krisestab skal indkaldes.

Kommunikation

Kriseberedskabet sørger for information via kommunikationsafdelingen til Struer Kommunes hjemme- og facebookside.

Kontaktoplysninger

Den teknisk serviceleder som bygningen vedrører. 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Teknisk Drift og Anlæg
Godkendt af centerchef Jørn Bech Ladekjær, den 17.11.21

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030