Beredskabsplan for Struer Kommune

Vejrlig - Glatføre og sne

Situation

Glatføre og/eller sne er årsag til, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes betydeligt. Indsatsen rettes sig mod alle trafikanter.

Alarmering

Vintervejret følges af egen vintervagt med hjælp fra DMI via vejvejr (it-system), politi, Falck og beredskab.

Opgaver 

Bekæmpelse af glatføre ved saltning eller snerydning.

Trafiksikkerhed og fremkommelighed er i fokus, samt sikring af:

  • den nødvendige livsvigtige hjælp til visiterede borgere
  • lægekørsel
  • udrykningskøretøjer
  • kollektiv trafik herunder skolebusser

Handling

Serviceniveauet fremgår af gældende vinterregulativ som findes på Struer Kommunes hjemmeside.

Indsatsen koordineres med eget mandskab, nabokommuner, vejdirektoratet og politi.

Ledelse og organisation  

Vintervagten har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med bekæmpelsen. I helt ekstreme situationer overgår ledelsen til politiet.

Indsatsen er organiseret direkte fra vintervagten til det udførende mandskab. 

Bemanding og udstyr

Park og Vej er i perioden 1. november til 31. marts i vintervagt 

Park og Vej stiller med disponibel mandskab og materiel, samt koordinerer eksterne entreprenører. 

Kommunikation

Beredskabslederen i vintervagt står for al information via kommunikationsafdeling til Struer Kommunes hjemme- og facebookside.

Kontaktoplysninger

Beredskabsleder i vintervagt:
Nicklas Ibsen
Stedfortræder: 
Mikkel Skelkjær

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er revideret af Teknisk Drift og Anlæg
Godkendt af centerchef Jørn Bech Ladekjær, den 17.11.21

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030