Beredskabsplan for Struer Kommune

Handicap, Social og Psykiatri

Kritiske leverancer.

AKUT

 • Tage vare på borgeres sikkerhed samt psykiske og fysiske tryghed, når de bruger, bor på, arbejder på eller besøger vores tilbud
 • Sikre dækning af borgernes basale og livsnødvendige behov  
 • Tage vare på medarbejderes sikkerhed
 • Beskytte personlige data / IT 
 • Opretholde vagttelefon
 • Oprethold udekørende funktion til sårbare borgere
 • sikre medicin, vand, mad mm.

På lang sigt:

 • opretholde afdelingens forskellige tilbud
 • opretholde myndighedsberedskab
 • opretholde udekørende beredskab til borgere med behov for støtte.

Interne krisestyringsorganisation

Center HOPS krisestab er identisk med centerchefen og centerledergruppen. 

Centerchefen er krisestabens leder. I dennes fravær træffer de tilstedeværende i krisestaben beslutning om, hvem der tager ledelsen. 

Varetagelse af de forskellige opgaver i forbindelse med kriser, kan findes på siden om rollebaseret krisestyring.

Kriselederen træffer beslutning om, på hvilken lokalitet krisestaben har base. Som udgangspunkt er basen centerchefens kontor.

Krisestaben er forpligtiget til at være kontaktbare hele døgnet i krisesituationer. 

Kriselederen træffer beslutning om, på hvilken måde krisestaben skal kunne komme i kontakt med hinanden (SMS, Teams, mv) under en krise.

Kriseleder: 

 • Lene Hornstrup, Centerchef

  Stedfortrædere: 
  Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen  tlf. nr. 96848398 / 24757394
  Teamleder Susanne Strunk. tlf. nr. 96848320 / 22274966
   

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen 

Ansvarlig for involverede personer:

 •  Den enkelte leder på institution.
 • Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

 • Den enkelte leder på institution

Ansvarlig for kommunikation:

 • Lene Hornstrup i samarbejde med kommunens kommunikationsteam 

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Eksterne kriseleder fra Forsyning (Struer Forsyning, vandværker o.l.)
 • Andre myndigheder (nabokommune, styrelser o.l.)

Mødested

Centerchefens kontor. Velfærdshuset 2. sal. Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer.

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

 

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af centerchef Lene Hornstrup den 5. december 2018. Opdateret Marts 2023 af Sylvia Nielsen.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030