Beredskabsplan for Struer Kommune

Turisme og events

Kritiske leverancer

 • Sikre en sikker gennemførsel af events
 • Forhindre tilskadekomne pga. brand mm
 • Håndtering af tilskadekomne eller ildebefindende

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder: 

 • Generelt: 
  Kim Høfler, Turist- og eventchef
 • Stedfortræder:
  Claus Pedersen, Struer Kommune.

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

 • Kim Høfler, Turist- og eventchef 

Ansvarlig for involverede personer:

 • Uheld, der involverer personale
  Kim Høfler, Turist- og eventchef
   
 • Uheld, der involverer borgere
  Kim Høfler, Turist- og eventchef 

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

 • Koordinator for det team, som krisen vedrører 

Ansvarlig for kommunikation:

 • Kim Høfler, Turist- og eventchef i samarbejde med kommunens kommunikationsteam 

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
 • Indsatsleder fra beredskabet
 • Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller

Mødested

Lydens By Sekretariatet, Østergade 29, 7600 Struer.

Ved samling af større krisestab mødes kriseledelsen i Byrådssalen, Struer Rådhus, Østergade 13, 7600 Struer.

Indkaldelse

Kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails. 

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau
  Kriseleder/turist- og eventchef
 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/turist- og eventchef eller en udpeget stedfortræder 

Alarmering

Hvor kan alarmeringen komme fra:

 • Borgere 
 • Ansatte
 • 1-1-2 /indsatsledere 

Hvem alarmeres videre:

Internt

 1. Kim Høfler, Turist- og eventchef orienterer Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller

 Eksternt

 1. Via Sociale Medier 
 2. Struer Kommunes hjemmeside 

Hvordan alarmeres de:

Der tages telefonisk kontakt

Kontakt

Øvrige mulige deltagere i kriseledelsen:

 • Indsatsleder fra politiet
  T: 96 10 14 48 eller 1-1-4
 • Indsatsleder fra beredskabet
  T: 40 37 07 38
 • Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller 
  T: 29 25 65 11

Hvordan kontaktes de:
Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.
Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Claus Pedersen.
Godkendt af Turist- og eventchef Kim Høfler den 23.12.2022.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030