Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og trusler

Situation

Et barn i enten skole eller dagtilbud udsættes for vold eller trusler om vold. 

Alarmering

Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at barnet kommer til fysisk eller psykisk skade. 
Kommer barnet til skade er opgaven at sikre den bedst mulige opfølgning, for at forebygge varigt traume.

Opgaver 

 • Finde barnet eller den unge.
 • Gøre de øvrige børn og unge trygge.

Handling

Pacificer overfaldsmanden hvis muligt. 

Ring 1-1-2 hvis det ikke er muligt at få overfaldsmanden til at stoppe. 

Yd psykisk hjælp til det voldsramte barn:

 • Lad ikke barnet være alene
 • Skab ro og tryghed 
 • Lyt til barnet – lad barnet fortælle, hvad der er sket 
 • Undgå at bagatellisere 
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger 
 • Undgå at belære om, hvad man kunne have gjort i stedet 
 • Kontakt forældre 
 • Sørg for barnet kommer godt hjem 
 • Ledelse og organisation  

Krisestab
”Den lokale krisestab” leder som udgangspunkt indsatsen.

Ved behov aktiveres ”Skole og dagtilbud krisestab”.  

Centerchefen skal altid orienteres om episoden.

Bemanding og udstyr

Ansatte ved Struer Kommune.

Kommunikation

 • Den lokale kriseleder informerer relevante kollegaer
 • Ansvarlig for involverede personer informerer i første omgang barnets forældre. 
 • Ansvarlig for log og dokumentation udarbejder notat, som beskriver hændelsen og sender via kriselederen til chefen. Bed personalet, der varetog hændelsen om at nedskrive forløbet, som de så det
 • Ansvarlig for kommunikation Håndterer tekster til involverede.  

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen: 1-1-2 
 • Direktør Lotte Junker Pedersen: 
  21 19 13 68
 • Centerchef Jeannette Enevoldsen: 
  20 64 64 85
 • Faglig leder for dagtilbud Signe Valentin Bak:
  22 58 96 28
 • Faglig leder for skoler Helle Noer Jepsen: 
  20 81 01 05
 • Sekretær for skole og dagtilbud Britt Ravn:
  22 11 43 32
 • En repræsentant fra kommunikation:
  96 84 80 77

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Britt Ravn
Godkendt af centerchef Jeannette Enevoldsen den 09.11.23

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030