Beredskabsplan for Struer Kommune

Radikalisering.

Situation: En borger er i risiko for at blive radikaliseret.

Hvad er radikalisering:

Radikalisering betegner en proces, hvorigennem en gruppe eller et individ i stigende grad får ekstreme holdninger og/eller støtter anvendelsen af voldelige eller ulovlige handlinger for at fremme dem. 

Handling:

Hvis du som medarbejder har mistanke om radikalisering af en borger, eller du modtager en bekymringshenvendelse fra eksempelvis en forælder, nabo eller andre.

Skal du:

  • Informerer nærmeste leder om mistanken
  • kontakte SSP i Struer Kommune

 

Opdateret marts. 2023 af Sylvia Nielsen

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030