Beredskabsplan for Struer Kommune

ACTIONCARD - Brown-out/Strømsvigt op til 2 timer Borgere i eget hjem.

ACTIONCARD - Brown-out/Strømsvigt op til 2 timer 
Borgere i eget hjem.
 

Opgave

Sikre at borgere der bor i eget hjem, modtager den hjælp, pleje og omsorg af Struer kommune der er nødvendig under et strømsvigt på op til to timer. 

Hvem

Medarbejdere der arbejder med borgerkontakt i eget hjem. 

Hvornår

Ved varslet eller ikke varslet strømsvigt hele døgnet.

Handling

Medarbejderne skal være opmærksomme på:

•    Skabe tryghed
Kommunikation til borgerne, men afpasset. Skal sikre den nødvendige information på det rigtige tidspunkt, så vi skaber tryghed. Er der borgere der skal tages kontakt til, for at sikre tryghed.
•    Mobilsignal, nødkald og It-systemer (nexus mm)
Forventes at virke.
•    Iltkoncentratorer:  
Information fra leverandør:
Alle borgere, pårørende eller personale er oplært i brug af udstyr fra os. 
Tæt på 99 % af vores brugere har anden iltkilde, de kan bruge ved svigt på apparaterne. Mange kan også klare sig uden ilt i en given tid.
Man kan kontakte leverandør på telefonnr. 44923544 for assistance. Ved strømsvigt vil vi guide folk til at komme på anden iltkilde og afvente 30 min - 1 time for at se om problemet er løst. Er det ikke det, kommer vi ud og afhjælper, vores responstid er 4 timer fra opkaldet.
•    Medicinske hjælpemidler
Ved varsling
o    Sikre at medicinske hjælpemidler fx lifte er opladet.
Uden varsling
o    Anvend kun medicinske hjælpemidler hvis nødvendigt.
•    Vandforsyning og udledning af spildevand.
Det anbefales, at forbruget af vand og udledning af spildevand begrænses. 
•    Varmeforsyning I Struer Kommune er der tre fjernvarmeværker – Søndbjerg, Hvidbjerg og Struer Energi. Hvidbjerg Fjernvarme kan opretholde driften i forbindelse med strømafbrydelse. De øvrige fjernvarmeværker vil være ude af drift.
•    Nødgenerator
Der er nødgenerator i Velfærdshuset hvor der vil være mulighed for akut opladning af elektroniske apparater. 
 

Denne delplan er godkendt af centerchef TIna Holmgaard 31. august 2023

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030