Beredskabsplan for Struer Kommune

Teknisk nedbrud

Situation

Nedbrud på

 •  Alarmsystem
 • IT
 • Telefoni

Alarmering

 • Den medarbejder, der bliver bekendt med nedbruddet, informerer straks sine kolleger, og ledelsen informeres hurtigst muligt.
 • Leverandør af system samt egen IT-afdeling kan gøre opmærksom på nedbrud
 • Den medarbejder, der bliver bekendt med nedbruddet, kontakter IT-afdeling eller leverandør for at afklare omfang og løsning af nedbrud

Opgaver 

 • Kritisk medicinlevering
 • Medarbejderes sikkerhed

Handling

 • Hver nat laves der en elektronisk backup af alle aktive medicinlister på borgere på alle Botilbud (Fjordbo, Midtbyen, Fønixgården og Troia)Disse medicinlister ligger fysisk på en Computer i HOPS administrationen og kan tilgås ved at en medarbejder logger på denne computer. Medicinlisterne ligger i Folderen: C:\brugere\delte filer\ delte dokumenter.
 • Ved alarmnedbrud udleveres splitalarmer til medarbejdere med ansvar for særligt udadreagerende borgere. 

Ledelse og organisation  

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete situation indtil centerleder eller stedfortræder kan træde i kraft.

Centerleder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

 • Printede opdaterede medicinskemaer skal forefindes i alle døgntilbud.
 • Splitalarmer skal anvendes ved høj risikovurdering.
 • Mobiltelefoner anvendes til kommunikation, såfremt det er muligt.

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant.
 • Information på struer.dk og centerområdets egen hjemmeside, hvis det er relevant.  

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Centerleder Bo Bakbo-Carlsen, for Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Centerleder Gitte Clausen, Centerleder for Uddannelse og Beskæftigelse 22407481
 • Centerleder Katrine Hviid, TROIA 96848347/ 24204995

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

OBS. Er der forhold omkring borgeren, der er relevant for arbejdsgange i situationen f.eks. medicin (cave) eller særlig adfærd/risikovurdering.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er opdateret af Sylvia Nielsen.
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018. Opdateret Maj 2023

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030