Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og trusler mod ansatte

Planen kan også downloades som PDF her

Situation:

  • Medarbejdere som udsættes for vold eller trusler fra kollega eller borger. Vold og trusler kanomfatte såvel fysisk som psykisk påvirkning.

Alarmering:

  • Alarmering kan ske via anråb eller telefonopkald fra direkte involverede eller vidner.
  • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kanhåndtere den selv.
  • Nærmeste leder alarmeres.

Opgave:

  • Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer fysisk eller psykisk tilskade.

Gode råd:

  • Hvis man oplever en situation hvor en person bliver ubehagelig, skal man ikke stå alene isituationen. Man kan eventuelt sige ”jeg spørger lige en kollega” og på den måde hente enkollega så man ikke er alene.
  • Hvis man oplever, at stemmer bliver hævet, skal man være opsøgende på hvorfor, og støttendeoverfor personen der står i situationen.
  • Efter en hændelse skal man ALTID tale om det med nogen så man ikke står alene med defølelser man kan blive efterladt med. Orienter også ALTID din nærmeste leder.

Kontaktpersoner

Alarmcentralen 112
Jesper Thyrring Møller

2925 6511

Emil Bonnerup Christensen

2993 2716

Claus Ohrt

3114 0506

Henrik Jeberg Mogensen

2168 6641

Gert Christensen

2475 7406

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030