Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand

Situation

Der opstår brand på Struer Bibliotek, på Struer Musikskole eller i Aktivitetscenter Struer.

Indsatsen retter sig mod borgere/brugere af områderne

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra brandalarm, ansatte eller borgere. 
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2 og (instruks indsættes, når den er klar på struer.dk).
 • Den lokale leder alarmeres og kontakter relevant chef.   
 • Der tages kontakt på arbejdsmobil.

Opgaver 

 • At evakuere borgere/brugere og medarbejdere.
 • At få overblik over, om der er nogen der mangler.
 • At få alarmeret ved beboelser, hvis branden spreder sig.
 • At lave mindre brandslukningsindsats. (Hvis det f.eks. kun er brand i en papirkurv).

Handling

Straks

 • Der nedsættes et evakueringsteam bestående af de medarbejdere som har vagt i borger/brugerområdet. Evakueringsteamet sikrer, at brugere og medarbejdere i alle lokaler, kælder, kontorer og toiletter evakueres.
 • Evakueringsteamet sikrer også, at brandalarm aktiveres og at der ringes 112. 
 • Tilstedeværende leder, udpeger en medarbejder til at tage imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.
 • Er der ikke medarbejdere tilstede, afgiver talevarslingsanlæg evakueringsinstruktion.
 • Relevant serviceleder tilkaldes.
 • Er der ikke medarbejdere tilstede, sørger brandvæsen / servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.
 • Vurdér om der er behov for krisehjælp.

Opfølgning

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet. 
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisation. 
 • Følg op på evt. kriseramte og andre involverede. 

Ledelse og organisation  

 • Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af området.
 • Er der ikke personale tilstede, sørger brandvæsen/servicelederen for evakuering af brugere/borgere, når de ankommer til stedet.
 • Nordjyllands Brandvæsen har ansvaret for slukningsarbejdet. 

Bemanding og udstyr

 • Det tilstedeværende personale indgår i indsatsplanen sammen med redningspersonalet.

Kommunikation

Internt:

 • Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende. 

Eksternt:

 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Centerchef Thomas Maroti Antunes     29 74 63 15
 • Leder af biblioteket Rasmus Thøgersen 20 78 56 28
 • Leder af Musikskolen Christian Gjerndrup Eriksen 61 89 27 26
 • Leder af Aktivitetscentret Karen Quist Kristensen 24 87 71 47
 • Kommunikationskonsulent Lisbeth Aaberg Kusk 40 40 80 07
 • Personansvarlig – AMR eller udpeges af leder.
 • Serviceleder Allan Kirkeby Kjær 96848985

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af arbejdsmiljørepræsentant Katrine Frandsen.
Godkendt af Centerchef Thomas Maroti Antunes den 24.11.22
.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030