Beredskabsplan for Struer Kommune

Læk af oplysninger

Situation

Ved personfølsomme oplysninger forstås:
En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

 • Følsomme oplysninger:
 • Race og etninisk oprindelse
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørs forhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data med henblik på entydig indentifikation
 • Helbredsooplysninger
 • Seksuelle forhold eller sektuel orientering

Hvad er krisesituationen? 
Læk af personfølsomme oplysninger 

Hvad er faren?

 • Læk og oplysninger, der bliver misbrugt
 • At brud på persondatasikkerheden kan påføre fysiske personer fysisk, materiel eller immmateriel skade
 • Det kan påføre berørte person økonomiske og sociale konsekvenser 
 • Det kan påføre kommunen stor økonomisk skade

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?
Borgere eller samarbejdspartnere i Jobcentret og  Borgerservice

Alarmering

Hvor kan alarmer komme fra?

 • Personale i Jobcentret eller Borgerservice, eksterne samarbejdspartnere og borgere

Hvem skal alarmeres?

 • Medarbejderen kontakter teamleder
 • Via teamleder informeres centerchefen
 • Centerchefen infomerer videre til DPOén pr. mail DPO@struer.dk eller telefon 20 67 42 85 

Hvordan alarmeres de?
Ring øjeblikkelig til nærmeste teamleder eller centerchefen

Handling

 • Stop lækket
 • Dan oveblik
 • Indsaml oplysninger og udfyld skema, ”guide til hændelsesinformation”

Ledelse og organisation  

 • Teamleder, medarbejder og centerchefen
 • Centerchefen infomerer videre til DPOén pr. mail DPO@struer.dk eller telefon 20 67 42 85 

Bemanding og udstyr

Teamleder og medarbejderen udfylder ”guide til hændelsesinformation”.

Kommunikation

 • Medarbejderen kontakter teamleder
 • Via teamleder informeres centerchefen
 • Centerchefen infomerer videre til DPOén pr. mail DPO@struer.dk eller telefon 20 67 42 85 
 • Borgere eller samarbejdspartner
 • Underretning til Datatilsynet foregår via DPOén senere i forløbet

Kontaktoplysninger

 • Borgeren, der har fået lækket oplysningerne
 • DPOén
 • Borgeren via telefon
 • DPOén pr. mail DPO@struer.dk eller telefon 20 67 42 85 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Brita Stentoft Amby Thomsen og Ditte Haislund Koppetsch.
Godkendt af centerchef Helle Vadt den 31-01-2023.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030