Beredskabsplan for Struer Kommune

Nordstjernen - Medicinhåndtering ved nedbrud af IT/platform/strøm

Situation

Pga. IT-nedbrud, nedbrud i platform (Sensum Bosted) eller strømafbrydelse er det svært eller umuligt, at få fat i opdateret medicinoversigt og dokumentere medicinadministration elektronisk.

Alarmering

Den medarbejder der bliver bekendt med nedbruddet, informerer straks sine kolleger, og ledelsen bliver ved først givne lejlighed informeret.  

Opgaver 

Der hvor borgerne har sin medicin, skal der findes en opdateret udprintet medicinliste.

Lav registrering på papir for hver udlevering medicin og af hvem og hvornår. 

Dette indføres i Sensum, når det kører igen og med notat om at der har været nedbrud. 

Ved fejl i adgang til FMK via Sensum kan FMK forsøges tilgået direkte via fmk-online.dk. Tilføj evt. ny medicin på medicinlisten og ordinationen nedtages på ny via FMK i Sensum når det kører igen. 

Yderlige oplysninger findes i medicin mappen.

Ledelse og organisation

Medarbejdere på stedet håndterer situationen 

Bemanding og udstyr

  • Borgeren har en opdateret og udprintet medicinliste ved sin medicin

Kommunikation

  • Medarbejdere informerer sine kolleger samt ledelse så hurtigt som muligt. 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af AMG 
Godkendt af forstander Anja Graakjær Lyngklip godkendt den 04-10 2022

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030